Αλεξανδρούπολη: Δύο συνεδριάσεις την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου για το Δημοτικό Συμβούλιο

974

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  18/11/2016  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  13:30,  να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα (σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10):

  1. Αιτήσεις – Ενημερώσεις.
  2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2017(Εισηγ: κ. Γερακόπουλος Χ.)
  3. Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής  σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)
  4. Έγκριση καταλόγου νέων Εκπαιδευτών Κέντρου διά Βίου Μάθησης (Εισηγ: κ. Δήμαρχος.)
  5. Έγκριση δαπανών μετακίνησης υπαλλήλων του ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  στην Αθήνα, από 18 έως 19 Οκτωβρίου 2016 (Εισηγ: κ. Πρόεδρος)
  6. Έγκριση δαπανών μετακίνησης της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρούπολης,  στην Καβάλα, στις 14 Οκτωβρίου 2016 (Εισηγ: κ. Πρόεδρος)

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  18/11/2016  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα  14:00,  να προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου σε ΕΙΔΙΚΗ  συνεδρίαση,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

1α)Έγκριση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017 του Δήμου Αλεξανδρούπολης(Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)

1β)  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Οικονομικού Έτους 2017, του    Δήμου Αλεξανδρούπολης (Εισηγ: κ. Παντελίδης Γ.)