Ορεστιάδα: Τέσσερις προσλήψεις στο δήμο

1422

Η έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου τεσσάρων ατόμων για την υλοποίηση – διαχείριση Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (Ε.Β.Υ.Σ.) του ΤΕΒΑ της Π.Ε. Έβρου- Ορεστιάδας, θα συζητηθεί στη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Ορεστιάδας.
Μεταξύ των συνολικά 17 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, περιλαμβάνεται η έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού για το 2016, ή έγκριση έκτακτης επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Ορεστιάδας και η έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. δημοτικών Ενοτήτων Βύσσας, Κυπρίνου και Τριγώνου». Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 8 το βράδυ, της Τρίτης, 4 Οκτωβρίου, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου.

ΕΡΤ Ορεστιάδας
Σύνταξη:Δήμητρα Παρασκευοπούλου