Στην Αλεξανδρούπολη ο υποδιοικητής της τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Μουρμούρας

1913
Óôéãìéüôõðá áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò,ÔåôÜñôç 17 Äåêåìâñßïõ 2014 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

Στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην Υφυπουργός Οικονομικών, Ιωάννης Μουρμούρας. Ο κ. Μουρμούρας, το πρωί της Δευτέρας επισκέφτηκε την Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, όπου είχε συναντήσεις και συνομιλίες για τις εξελίξεις σε θέματα εθνικής οικονομίας και των Ελληνικών Τραπεζών.
Στη συνέχεια, ο κ. Μουρμούρας, προσκεκλημένος από το Επιμελητήριο Έβρου παραβρέθηκε σε γεύμα εργασίας σε εστιατόριο της Αλεξανδρούπολης, με θέμα ” Πρόσφατες οικονομικές και νομισματικές εξελίξεις”. Το κυρίως θέμα που απασχόλησε την συζήτηση ήταν τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, με κυριότερα, το φορολογικό και την ρευστότητα, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου, Χριστόδουλος Τοψίδης.

Óôéãìéüôõðá áðü ôçí ÔñÜðåæá ôçò ÅëëÜäïò,ÔåôÜñôç 17 Äåêåìâñßïõ 2014 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

πηγή: thrakinet.tv