Πρωτοβουλία του Δήμου Σουφλίου – Δωρεάν στείρωση δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς

498
Πρόγραμμα δωρεάν στειρώσεων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς
Ο Δήμος Σουφλίου ενεργοποιεί για το έτος 2024 το πρόγραμμα δωρεάν στείρωσης δεσποζόμενων ζώων συντροφιάςπολιτών, οι οποίοι διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σουφλίου και ανήκουν στις παρακάτω ευαίσθητες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:
1. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
2. ΑΝΕΡΓΟΙ
3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
4. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (έως και 10.000 ευρώ)
7. ΦΟΙΤΗΤΕΣ
8. ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΠΟΙΜΝΙΩΝ (έως και 20.000 ευρώ)
9. ΚΥΝΗΓΟΙ
Πιο συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία του Δήμου θα αφορά αποκλειστικά σε ΔΩΡΕΑΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΣΗΜΑΝΣΗ,ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ και ΣΤΕΙΡΩΣΗ, (η οποία συμπεριλαμβάνει ηρέμηση-νάρκωση).
Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του Δήμου Σουφλίου καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα από την Τρίτη 02 Απριλίου 2024 , με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Εισοδηματικό κριτήριο για όλες τις κοινωνικές ομάδες, πλην των ιδιοκτητών ποιμνίων, είναι 10.000 ευρώ προσαυξανόμενο με1.000 ευρώ για κάθε παιδί.
Αναλυτικές πληροφορίες καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις για το πρόγραμμα, υπάρχουν στο Γραφείο του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, κα Καραγεωργίου Βάγια, Δ/νση : Βασ. Γεωργίου 180 68400 Σουφλί, τηλ.: 25543 50121 , e-mail:bagia@0890.syzefxis.gov.gr