Το “Πείραμα του Ερατοσθένη” στην Αλεξανδρούπολη

967
“Πείραμα του Ερατοσθένη” – Μετρήσεις Γήϊνης Μεσημβρινής Περιμέτρου με μια απλή σχετικά τεχνική, για να πετύχουμε καλύτερο ορθογώνιο τρίγωνο, χρησιμοποιώντας το βιβλίο του αείμνηστου Διονύση Σιμόπουλου (ύψους 30.8cm)
“Το μονοπάτι του Ήλιου και οι ζωδιακοί Αστερισμοί”, έκδοση ΕΛΤΑ.
‘Ως Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου χρησιμοποιήθηκε η Αλεξανδρούπολη, ώς Ερατοσθένης έπραξε ο …. υιός Αλέξανδρος
———————
Ημερομηνία : 16/3/2024
μήκος σκιάς : 27.5 cm
γωνία : θ=41.76029ο
απόσταση μεσουράνησης ήλιου από Αλεξ/πολη (η Συήνη του Ερατοσθένη) = 4686 km
Μεσημβρινή περίμετρος της Γης = 40396.2 km
σφάλμα μέτρησης = 0.97%
Συζητήθηκε και εντοπίστηκε τι μπορεί να πήγε λάθος και οδήγησε σε σφάλμα
———————
Ημερομηνία : 17/3/2024
μήκος σκιάς : 27.2 cm
γωνία : θ=41.44823ο
απόσταση μεσουράνησης ήλιου από Αλεξ/πολη (η Συήνη του Ερατοσθένη) = 4642.34 km
Μεσημβρινή περίμετρος της Γης = 40321.2 km
σφάλμα μέτρησης = 0.78%
Μια χαρά για το ύψος του αντικειμένου που χρησιμοποιήθηκε.
Πριν περίπου 15 χρόνια από τις 14 Ιούνιου 2008
που μας “άνοιξε τα μάτια” ένας Πολωνός ερασιτέχνης αστρονόμος/μαθηματικός (Krzysztof Piasecki),
είχε διοργανωθεί μια συνεργασία με το Τμήμα Φυσικής (ΑΠΘ),
σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας
Θεσ/νίκης, το Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Θράκης (ΣΕΑΘ, Αλεξανδρούπολη) και μέλη του Polish Society of Amateur Astronomers (Βαρσοβία).
Από τότε κάθε χρόνο σε κάθε σχολείο …. κάναμε το ίδιο πείραμα 1-2-3-4 … πολλές φορές με αρκετά τμήματα-ομάδες κάθε φορά.
Στις φωτογραφίες μέλη του ΣΕΑΘ …. και ο αείμνηστος καθηγητής ΑΠΘ Ιωάννης Σειραδάκης.
Αφιερώνω τις μετρήσεις σε όσους δεν είναι μαζί μας, στα τότε και τώρα μέλη του ΣΕΑΘ και σε όσους με ώθησαν να ασχοληθώ με την αστρονομία ……….
Το πείραμα μπορεί να γίνει με αρκετές παραλλαγές αντικειμένων / συνεργασίες σχολείων κτλ……