Φράχτης: Ελληνο-γερμανική συνάντηση στον Έβρο

702
Ελληνο-γερμανική συνάντηση στον Έβρο: Τα σύνορα της Ελλάδας είναι σύνορα της Ευρώπης
Δημήτρης Καιρίδης Υπουργός Μετανάστευσης:
Yποδέχθηκα σήμερα τον Γερμανό Υφυπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα μετανάστευσης, κ. Bernd Krösser, στην Αλεξανδρούπολη, στο πλαίσιο του ελληνο-γερμανικού διαλόγου και της συνεργασίας των δύο χωρών για το μεταναστευτικό.
Αρχικά συμμετείχαμε σε δημόσια εκδήλωση. Αμφότεροι παρουσιάσαμε τη μεταναστευτική πολιτική των χωρών μας και απαντήσαμε σε σχετικές ερωτήσεις.
Στη συνέχεια, πραγματοποιήσαμε διμερή συνάντηση για την από κοινού αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος της παράνομης διακίνησης και της παράνομης μετανάστευσης. Η Ελλάδα, ως αποδέκτης πρωτογενών ροών και η Γερμανία, ως χώρα υποδοχής δευτερογενών ροών, έχουν κοινό συμφέρον για τη μείωση των παράνομων αφίξεων συνολικά στην Ευρώπη και συνεργάζονται στενά προς αυτή την κατεύθυνση.
Μετά το πέρας της συνάντησης, επισκεφθήκαμε το Κέντρο Ελέγχου και Επιτήρησης Συνόρων, τον συνοριακό φράχτη στις Φέρες Έβρου, καθώς και το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου Έβρου. Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει και ενισχύει την υφιστάμενη υποδομή της, μέσα από την κατασκευή του φράχτη, την πρόσληψη συνοριοφυλάκων, την παρουσία του FRONTEX, την αγορά τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού αλλά και τις σύγχρονες δομές καταγραφής και ταυτοποίησης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης και την εν γένει διαχείριση του προσφυγικού.
Η παρουσία της γερμανικής αντιπροσωπείας στον Έβρο υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι και σύνορα της Ευρώπης. Περιέγραψα στον Γερμανό συνομιλητή μου τον αγώνα των ελληνικών αρχών για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.
Αντίστοιχα, ο κ. Krösser με ευχαρίστησε για τη φιλοξενία και την εν γένει συνεργασία και εξήρε την προσπάθεια της Ελλάδας και την πολιτική του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
Η παρουσία των δυνάμεων του FRONTEX και της EUROPOL, με στελέχη από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, δίπλα δίπλα με τους Έλληνες αστυνομικούς και συνοριοφύλακες, σηματοδοτεί την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Ελλάδα διεκδικεί μια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική στο μεταναστευτικό, βασισμένη στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, τις ευρωπαϊκές αξίες και την αλληλεγγύη των κρατών-μελών.