“Δόντια Γερά – Στοματική Υγεία για παιδιά” και “Στοματική Υγεία και Διατροφή – Νόσοι των δοντιών και διατροφή.”

807

Ο οδοντίατρος του Κέντρου Υγείας Δικαίων, Αλέξανδρος Αγγουρούδης, στα πλαίσια του Δικτύου Αγωγής Υγείας, διεξήγαγε δράσεις προαγωγής προληπτικής οδοντιατρικής με θέμα “Δόντια Γερά – Στοματική Υγεία για παιδιά” και “Στοματική Υγεία και Διατροφή – Νόσοι των δοντιών και διατροφή.” Η δράση διεξήχθη σε δύο φάσεις. Η πρώτη έγινε σε μαθητές του Νηπιαγωγείου των Δικαίων και μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Δημοτικού των Δικαίων και η δεύτερη φάση έγινε σε μαθητές της Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου των Δικαίων. Έπεται και συνέχεια…