Νέα σύνθεση για το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

606

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΤΣΜΑΜΘ), ιδρυθέν με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατά το άρθρο 49 παρ. 2 του Ν. 3028/2002 «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», σύμφωνα με το οποίο «Με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού συγκροτούνται Τοπικά Συμβούλια Μνημείων (ΤΣΜ) στην έδρα κάθε διοικητικής περιφέρειας και στις νησιωτικές περιοχές, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο», αποτελείται από έντεκα (11) μέλη.

Σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ /485627/43197/ 35805/34012/13002/09.09.2020 Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε στα ΦΕΚ 728/Υ.Ο.Δ.Δ./11-09-2020, 924/Υ.Ο.Δ.Δ./4-11-2020, 831/Υ.Ο.Δ.Δ./12-09-2022, 887/Υ.Ο.Δ.Δ./27-09-2022, 40/Υ.Ο.Δ.Δ./19-01-2023, 400/ Υ.Ο.Δ.Δ./24-04-2023, 1216/Υ.Ο.Δ.Δ./10.11. 2023 το Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 

 1. Τη Σταμπολίδου Σεραφίνα του Γεωργίου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Δικαστικό Γραφείο Κομοτηνής, ως Πρόεδρο, αναπληρούμενη από την Μαυρίδου Ζωή του Άγγελου, Πάρεδρο του Ν.Σ.Κ., που υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Εσωτερικών/Τομέας Μακεδονίας και Θράκης.
 2. Την Καραδήμα Χρυσούλα του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ροδόπης, αναπληρούμενη από την Τερζοπούλου Δόμνα του Βασιλείου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου.
 3. Τη Δαδάκη Σταυρούλα του Σιδέρη, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας, αναπληρούμενη από τη Μαλαμίδου Δημητρία του Κωνσταντίνου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών.
 4. Την Πουλιούδη Βασιλική του Παναγιώτη, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Αναπληρώτρια Ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δράμας και Προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της ανωτέρω Εφορείας Αρχαιοτήτων, αναπληρούμενη από την Χρυσάφη Μαρία του Φιλίππου, υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων, Αναπληρώτρια Ελλείποντος Προϊσταμένου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ξάνθης και Προϊστάμενη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της ανωτέρω Εφορείας Αρχαιοτήτων
 5. Τον Πριγγόπουλο Θεόδωρο του Αλέξανδρου, μόνιμο υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναπληρούμενο από τη Μητλιάγκα Κωνσταντίνα του Ζήση, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, Αναπληρώτρια ελλείποντος Προϊσταμένου του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της ανωτέρω υπηρεσίας.
 6. Την Κουκουβέτσιου Ευθαλία του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό του κλάδου ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, Προϊσταμένη του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών, αναπληρούμενη από τη Μαντά Ελένη του Νικολάου, μόνιμη υπάλληλο με Α’ βαθμό, ειδικότητας ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, που υπηρετεί στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.
 7. Tη Βιδάλη Αναστασία του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), Προϊσταμένη του Τμήματος Αδειοδοτήσεων της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αναπληρούμενη από τη Γρίβα Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών (Αρχιτεκτόνων), Προϊσταμένη του Τμήματος Διασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων και Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος του ανωτέρω Υπουργείου.
 8. Τον Ανδρούδη Πασχάλη του Νικολάου, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναπληρούμενο από τον Παπαδόπουλο Ευστράτιο του Χρήστου, Επίτιμο Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Υπουργείου Πολιτισμού.
 9. Τον Τριαντάφυλλο Διαμαντή του Στέφανου, Επίτιμο Διευθυντή Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού, αναπληρούμενο από την Τσιαφάκη Δέσποινα του Σωτηρίου, ερευνήτρια Α’, Ιστορικό-Αρχαιολόγο, Διευθύντρια Ερευνών και Επιστημονική Υπεύθυνη του τμήματος Πολιτισμού και Δημιουργικών Βιομηχανιών στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου.
 10. Τον Λιανό Νικόλαο του Αποστόλου, τέως Καθηγητή αρχιτεκτονικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αναπληρούμενο από τον Κουρκουμέλη – Ροδόσταμο Δημήτριο του Πέτρου, με υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, Προϊστάμενο του Τμήματος Εναλίων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Ερευνών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.
 11. Τον Κυριακίδη Ελευθέριο του Παύλου, Δήμαρχο Θάσου, αναπληρούμενο από τον Τσολάκη Σταύρο του Κίμωνα, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Θάσου.

 

Χρέη Γραμματέα στο Συμβούλιο εκτελεί ο Ματθαίος  Κουτσουμανής  του Βασιλείου μόνιμος υπάλληλος, ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με Α΄ βαθμό, που υπηρετεί στην ΕΦΑ Ροδόπης, αναπληρούμενος από την  Άννα Αδαμαντίδου του Ανέστη μόνιμη υπάλληλο, ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων με Γ΄ βαθμό που υπηρετεί στην ΕΦΑ Ροδόπης.

Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολισμού και Αθλητισμού, οι οποίες εισάγουν θέματα στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης είναι οι ακόλουθες:

 1. Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου
 2. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης,
 3. Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης,
 4. Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας
 5. Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας
 6. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Α.Μ.Θ.
 7. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας, Γραφείο Βόρειας Ελλάδας
 8. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων

Χωρική αρμοδιότητα του Συμβουλίου είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας.

Το ΤΣΜΑΜΘ είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για όλα τα ζητήματα που αφορούν σε μνημεία, χώρους (χερσαίους και ενάλιους) και τόπους της περιφέρειάς του, εκτός από εκείνα για τα οποία είναι αρμόδιο το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο ή το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης έχει έδρα την Κομοτηνή και η Γραμματεία στεγάζεται Αρχαιολογικό Μουσείο Κομοτηνής επί της Α. Συμεωνίδη 4, Τ.Κ.69132

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25310 22411

e-mailtsm.amth@gmail.com