Δ.Ε.Υ.Α.Α: Επεκτάσεις αγωγών ομβρίων (βρόχινων) υδάτων στον οικισμό Λουτρά

594
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους πολίτες :
Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. προέβη σε κατασκευές νέων συνδέσεων καθώς και επεκτάσεις αγωγών ομβρίων (βρόχινων) υδάτων στον οικισμό Λουτρά της Δημοτικής Ενότητας Τριανούπολης .
Όπως έχουμε εξαγγείλει σε προηγούμενο χρόνο , πέραν των μελετών που έγιναν για αγωγούς βρόχινων υδάτων και κατασκευές φρεατίων, βάση των αναγκών που υπάρχουν και στις 3 Δημοτικές Ενότητες όλου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η υπηρεσία ταυτόχρονα συνεχίζει και προχωράει πέραν των καθαρισμών των φρεατίων εσωτερικά και σε ανακατασκευές υφιστάμενων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια του εδάφους , αλλά και σε κατασκευές – επεκτάσεις αγωγών, για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος και την απορροή του βρόχινου νερού . Να αναφέρουμε δε πως παρόλο που τις τελευταίες εβδομάδες έχουμε στον Δήμο μας πολύ συχνά ισχυρές βροχοπτώσεις σε μικρά χρονικά διαστήματα , δεν υπήρχε καμία περιοχή, κανένας οικισμός σε όλο τον Δήμο Αλεξανδρούπολης που να παρουσιάσει κάποιο αξεπέραστο πρόβλημα, (πλην 3-4 δρόμων που πλημμύρισαν για διάστημα 15 λεπτών λόγω υπερφόρτωσης του δικτύου και φερτών υλικών που κάθονται στην επιφάνεια της σχάρας και εμποδίζουν την απορροή του Νερού) χάριν των ουσιαστικών παρεμβάσεων που γίνονται 4 χρόνια τώρα για τον τόπο μας .
Δ.Ε.Υ.Α.Α. δίπλα στον Δημότη !