Μετά την Ελευσίνα ποια θα είναι η επόμενη ελληνική Πολιτιστική Πρωτεύουσα;

768

Το Μυστήριο 56 Συνάντηση Πολιτισμός 2030, μια γιορτή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αφιερωμένη σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, επιστρέφει από τις 9 έως και τις 12 Νοεμβρίου στην 4η έκδοσή της στην Ελευσίνα, με τίτλο «Από Περιθώριο Κέντρο».

Η διεθνής συνάντηση για τους καλλιτέχνες και τους επαγγελματίες του πολιτισμού επιστρέφει στην Ελευσίνα. Πώς η Ελευσίνα από «πόλη απ’ όπου όσοι περνούν αποστρέφουν το βλέμμα τους»* μετατράπηκε σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης (ΠΠΕ), δημιουργώντας νέα δεδομένα στο πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας; Μετά την Ελευσίνα ποια θα είναι η επόμενη ελληνική Πολιτιστική Πρωτεύουσα; Μήπως κάθε πόλη είναι εν δυνάμει μια Πολιτιστική Πρωτεύουσα;

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών της Συνάντησης Πολιτισμός 2030, υπό την επιμέλεια της Κέλλυς Διαπούλη, πολιτικοί, καλλιτέχνες και εμπειρογνώμονες θα διερευνήσουν τη δυνατότητα υιοθέτησης ενός νέου θεσμού, τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας του, ο οποίος θα στοχεύει ισότιμα στην πολιτιστική ανάπτυξη όλων των περιφερειακών πόλεων, ανεξαρτήτως μεγέθους ή πρόθεσης διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης. Και όπως πάντα, το πρόγραμμα του Συνεδρίου πλαισιώνουν εργαστήρια με καλλιτέχνες και επαγγελματίες από ευρωπαϊκά και ευρύτερα διεθνή πολιτιστικά δίκτυα, καλλιτεχνικές δράσεις, συμπόσια, καθώς και η Αγορά, ένας ανοιχτός χώρος συνάθροισης, δικτύωσης και ανταλλαγής.
O Γιάννης Ζαμπούκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης συμμετείχε στην εκδήλωση:
”Μετά την Ελευσίνα ποια θα είναι η επόμενη ελληνική Πολιτιστική Πρωτεύουσα;
Μήπως κάθε πόλη είναι εν δυνάμει μια Πολιτιστική Πρωτεύουσα;
Συμμετείχα στο “Μυστήριο 56 Συνάντηση Πολιτισμός 2030”, μια γιορτή της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αφιερωμένη σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού, όπου πολιτικοί, καλλιτέχνες και εμπειρογνώμονες διερευνήσαμε τη δυνατότητα υιοθέτησης ενός νέου θεσμού, τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας του, ο οποίος θα στοχεύει ισότιμα στην πολιτιστική ανάπτυξη όλων των περιφερειακών πόλεων, ανεξαρτήτως μεγέθους ή πρόθεσης διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, αυτού της ελληνικής πολιτιστικής πρωτεύουσας, διεκδικώντας έναν νέο ρόλο για τον Δήμος Αλεξανδρούπολης.
Ευχαριστώ θερμά την Κέλλυ Διαπούλη, επιμελήτρια Μυστηρίου 56 4η Συνάντηση Πολιτισμός 2030- Καλλιτεχνική Διευθύντρια «Λάρνακα 2030 Πολιτιστική Πρωτεύουσα Ευρώπης, υποψήφια πόλη», τον Μιχαήλ Μαρμαρινό, Γενικό Καλλιτεχνικό Διευθυντή 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για την τιμητική πρόσκληση!”