ΔΠΘ: Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

761

Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Με την οργανωτική ευθύνη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας και του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και υπό την αιγίδα της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών θα πραγματοποιηθεί η Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων, από την Τετάρτη 27 μέχρι το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 στην Κομοτηνή, στο Αμφιθέατρο της Παλαιάς Νομικής Σχολής και στο κτήριο του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας.

Στο συνέδριο έχουν δηλώσει συμμετοχή περίπου εκατόν εξήντα Έλληνες Βυζαντινολόγοι από Ελληνικά και υρωπαϊκά Πανεπιστήμια, από τους οποίους οι 117 με ανακοίνωση.

Με τις επιστημονικές ανακοινώσεις του συνεδρίου, θα παρατεθούν και θα συζητηθούν τα πορίσματα των πλέον πρόσφατων επιστημονικών ερευνών για μια ποικιλία θεμάτων βυζαντινής και μεταβυζαντινής φιλολογίας, ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης, δικαίου και επιστημών.

Η διεξαγωγή του συνεδρίου συμπίπτει με τη συμπλήρωση πεντηκονταετίας από την ίδρυση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και εντάσσεται στον κύκλο των επετειακών εορταστικών εκδηλώσεων, γεγονός που του προσδίδει επιπλέον πανηγυρικό χαρακτήρα.

Το Πρόγραμμα της Συνάντησης, οι περιλήψεις των ανακοινώσεων και λοιπές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Συνάντησης, η οποία είναι προσβάσιμη στον σύνδεσμο https://helit.duth.gr/11_synanthellbyz/ 

Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023, στις 6:00 μ.μ., στο Αμφιθέατρο της Παλαιάς Νομικής Σχολής.