Οι κοινότητες της Ορεστιάδας μέχρι 12 Ιουλίου

774

Μέχρι τις 12 Ιουλίου θα έχουν το χρονικό περιθώριο οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες της 11ης Ιουνίου 2022 στις κοινότητες Ορεστιάδας, Βάλτου, Νεοχωρίου, Ζώνης, Κυπρίνου, Φυλακίου, Ελιάς και Κομάρων του δήμου Ορεστιάδας, να υποβάλουν τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον έλεγχο και την έκδοση έκθεσης αυτοψίας, που απαιτείται για την ένταξή τους στο πρόγραμμα στεγαστικής συνδρομής, για την αποκατάσταση ή ανακατασκευή των οικιών, των βοηθητικών ή αποθηκευτικών χώρων που υπέστησαν τις ζημιές. Το αίτημα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδας. Η στεγαστική συνδρομή για τους τελικούς δικαιούχους συνίσταται από 60% δωρεάν κρατική αρωγή και 40% άτοκο δάνειο.