Προσωρινή Αναστολή λειτουργίας του Δημοσίου ΚΤΕΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

1416

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ κ.Μέτιος έχοντας υπόψη:

Τις συνταξιοδοτήσεις υπαλλήλων, τις νόμιμες άδειες (κανονική, αναρρωτική) των υπαλλήλων και
τις αναγκαστικές μετακινήσεις του προσωπικού του Τμήματος ΚΤΕΟ της Διεύθυνσης Μεταφορών
και Επικοινωνιών Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου με αποτέλεσμα την πλήρη υποστελέχωση του.
13. Την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία του Δημοσίου ΚΤΕΟ
Ορεστιάδας.
14. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Αναστέλλουμε Προσωρινά τη λειτουργία του Δημόσιου ΚΤΕΟ Ορεστιάδας από την 14/07/2021 κι
εφεξής, σχετικά με τη διενέργεια τεχνικών ελέγχων σε οχήματα, διότι δεν πληρούνται οι όροι κι οι
προϋποθέσεις ορθής λειτουργίας του.
Την άμεση ενημέρωση του κοινού για την εξυπηρέτηση του από την ημερομηνία αυτή και μετά,
από όμορα ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.
Την έρευνα για την άμεση εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ.
(μετακινήσεις – κινητικότητα – προσλήψεις), με σκοπό την επαναλειτουργία του Δημόσιου ΚΤΕΟ
Ορεστιάδας.

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A87%CE%9E67%CE%9B%CE%92-%CE%966%CE%A4?inline=true