Φέρες: Έργο ύδρευσης αρχικού προϋπολογισμού 1.830.000,00€

2788
Ξεκινάει η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης για την ενίσχυση της Δ.Ε. Φερών, ένα μεγάλο έργο υποδομής αρχικού προϋπολογισμού 1.830.000,00€, τη σύμβαση υλοποίησης του οποίου υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης.
Με την παρούσα σύμβαση προβλέπεται η κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 10.000,00 μ., από την γεώτρηση Γ2 σε υψόμετρο εδάφους +25,00μ. που βρίσκεται στο υδρευτικό πεδίο της Ιτέας προς τη Δεξαμενή Δ1 που βρίσκεται στο λόφο της Αγίας Παρασκευής βόρεια της πόλης των Φερών σε υψόμετρο εδάφους +93,00μ.
Τα οφέλη από την υλοποίηση του νέου έργου και την προσθήκη του υφιστάμενου επικεντρώνονται στην πιο ορθολογική διαχείριση της εκμετάλλευσης των υπόγειων υδάτων από τις γεωτρήσεις της Ιτέας και στη δυνατότητα αύξησης της επάρκειας ύδατος με την ενίσχυση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
Η σκοπιμότητα του έργου είναι μέγιστη καθώς στοχεύει στην εξάλειψη φαινομένων διακοπής ή χαμηλής πίεσης νερού με την ενίσχυση της υφιστάμενης λειτουργίας, γεγονός που επιτυγχάνεται με την ταυτόχρονη λειτουργία των δύο γεωτρήσεων στην Ιτέα που μέχρι σήμερα είναι αδύνατη.
Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός από τη λειτουργία του έργου είναι το άθροισμα των κατοίκων των οικισμών Φέρες, Πόρος, Καβυσσός, Δορίσκος και Μοναστηράκι.