Ορεστιάδα: Η Εταιρεία «ΨΥΧΑΣΠΙΣ», Ν.Π.Ι.Δ θέλει να προσλάβει άνδρα υπάλληλο

3161

ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ορεστιάδα, 05/03/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η Εταιρεία «ΨΥΧΑΣΠΙΣ», Ν.Π.Ι.Δ., που εδρεύει στην Ορεστιάδα του Ν. Έβρου στο πλαίσιο λειτουργίας Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Οικοτροφείο στο νομό Έβρου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη ενός άνδρα υπαλλήλου για την κάλυψη μιας (1) μιας θέσης Γενικών Καθηκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
1 Γενικών Καθηκόντων (άνδρας)
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Αίτηση Υποψηφιότητας
Βιογραφικό Σημείωμα
Φωτοτυπίες Τίτλων Σπουδών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Συστατικές Επιστολές (εφόσον υπάρχουν)

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της εταιρείας ΨΥΧΑΣΠΙΣ, στη διεύθυνση 3 χιλ. Ορεστιάδας- Πύργου εντός προθεσμίας 10 ημερών, που αρχίζει από την επόμενη μέρα της δημοσίευσης της παρούσας στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.psixaspis.gr και στην εφημερίδα ΜΕΘΟΡΙΟΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία της εταιρείας στα τηλέφωνα 255221340,2552021347 από Δευτέρα ως Παρασκευή και ώρες 10:00 π.μ μέχρι 13:00 μ.μ.

Για την ΨΥΧΑΣΠΙΣ
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.