Πωλείται ισόγεια κατοικία

2577

Πωλείται ισόγεια κατοικία, επιφάνειας 42,50 τ.μ., επί μιας ισόγειας οικοδομής με δύο ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, η οποία κατοικία έχει ποσοστό κυριότητας 50% εξ αδιαιρέτου σε αγροτεμάχιο στο 6ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, συνολικής εκτάσεως 1.867,60 τ.μ.. Για πληροφορίες: 6983101436