Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης

724

Εφαρμόζοντας την απόφαση της Κυβέρνησης για την εφαρμογή προληπτικών μέτρων μείωση της διασποράς του κορωνοϊού, το Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξανδρούπολης παραμένει κλειστό έως τις 24 Μαρτίου και κατ’ εξαίρεση θα λειτουργήσει για τα αγωνιστικά τμήματα και τους διακεκριμένους αθλητές σύμφωνα με τα οριζόμενες υποδείξεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Για όλες τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις η λειτουργία τους ορίζεται σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (ΦΕΚ Β’ 782/10.3.2020) όπου αναφέρονται τα εξής: