Θέση εργασίας για γεωπόνο στο Διδυμότειχο

2252

Η Ένωση Αγροτών Συνεταιρισμένων Διδυμοτείχου –Έβρου προκηρύσσει  μία   (1) θέση   Γεωπόνου  της ΕΑΣ Διδ/χου- Έβρου  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Αορίστου χρόνου.

Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχιούχος ΑΕΙ ,ΤΕΙ

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Επικυρωμένα Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στα γραφεία της Ε.Α.Σ. Διδυμοτείχου – Έβρου  (τμήμα Γραμματείας), Χατζηαντωνίου Γ., Διδ/χο, από 27 Φεβρουαρίου 2020  μέχρι  16 Μαρτίου 2020  κατά τις εργάσιμες μέρες και                         ώρες 7.30 π.μ. έως 3.30 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2553023560,22232.