Σε επτά προσλήψεις αορίστου χρόνου προχώρησε η ΔΕΥΑ Διδυμοτείχου

1291

Σε επτά προσλήψεις αορίστου χρόνου προχώρησε η ΔΕΥΑΔ πρόκειται για 1 υπομηχανικό, 2 καταμετρητές, 4 εργάτες οι οποίοι εργαζόταν ήδη στην επιχείρηση.

Οι ενέργειες πρόσληψης τους ξεκίνησαν από την προηγούμενη δημοτική αρχή και ολοκληρώθηκαν στις 7/11/2019.