Θέση εργασίας στην Ορεστιάδα

1420

Θέση εργασίας: Ζητείται υπάλληλος για στελέχωση του τμήματος εφοδιασμού από κάβα ποτών.
Απαραίτητα προσόντα να είναι κάτοχος επαγγελματικού διπλώματος και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις.
Τηλέφωνο για πληροφορίες 694 2055 632