Προσλήψεις από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Έβρο

1202

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοινώνει την πρόσληψη 46 ΠΕ Κτηνιάτρων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 1 έτους, με σκοπό την αποτροπή εισόδου στη χώρα της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων και τον έλεγχο του νοσήματος στην περίπτωση της εξάπλωσις του.

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή, Αύγουστος 23, 2019

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη