Σπούδασε τουριστικά επαγγέλματα στο Δ.Ι.Ε.Κ Αλεξανδρούπολης

924

Σπούδασε Chef και τεχνικός τουριστικών μονάδων στο Δ.Ι.Ε.Κ Αλεξανδρούπολης αιτήσεις από 26/8 έως 13/9.

Την προκήρυξη της εισαγωγής εννιακοσίων δεκαεπτά (917) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2019-2020, σύμφωνα με την 11732/18.6.2019 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού

«Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για το έτος κατάρτισης 2019-2020» (Β΄ 2526), στις παρακάτω ειδικότητες ανά Ι.Ε.Κ., ως εξής:

Α. Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής-Υπηρεσία ορόφων-Εμπορευματογνωσία)

Άτομα 382 

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Ανάβυσσος Αττικής 75 Πρωινά τμήματα
2. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 50 Πρωινά τμήματα
3. Ρόδος 50 Πρωινά τμήματα
4. Περαία Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη 50 Πρωινά τμήματα
5. Άργος Πελοπόννησος 50 1 Πρωινό τμήμα

1 Απογευματινό τμήμα

6. Γαλαξίδι 30 Πρωινό τμήμα
7. Αλεξανδρούπολη 27 Πρωινό τμήμα
8. Κέρκυρα 50 Πρωινά τμήματα

 

Β. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef) Άτομα 385

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Ανάβυσσος Αττικής 50 Πρωινά τμήματα
2. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 50 Πρωινά τμήματα
3. Ρόδος 25 Πρωινό τμήμα
4. Περαία Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη 50 Πρωινά τμήματα
5. Άργος Πελοπόννησος 50 1 Πρωινό τμήμα

1 Απογευματινό τμήμα

6. Γαλαξίδι 60 1 Πρωινό τμήμα

1 Απογευματινό τμήμα

7. Αλεξανδρούπολη 50 Πρωινά τμήματα
8. Κέρκυρα 50 1 Πρωινό τμήμα

1 Απογευματινό τμήμα

 

Γ. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής Άτομα 100

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Ανάβυσσος Αττικής 25 Πρωινό τμήμα
2. Κοκκίνι Χάνι Ηρακλείου Κρήτης 25 Πρωινό τμήμα
3. Περαία Θερμαϊκού

Θεσσαλονίκη

25 Πρωινό τμήμα
4. Κέρκυρα 25 Απογευματινό τμήμα

 

Δ. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού Άτομα 50

α/α Ι.Ε.Κ. Άτομα Ωράριο Λειτουργίας
1. Περαία Θερμαϊκού Θεσσαλονίκη 25 Πρωινό τμήμα
2. Άργος Πελοπόννησος 25 Πρωινό τμήμα
  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
  1. Στις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Τουρισμού συνολικής διάρκειας πέντε (5) εξαμήνων, [τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και ένα (1) εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης] γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή:
    1. Έλληνες πολίτες ή Έλληνες το γένος,
  • Υπήκοοι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοοι κρατών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα και πληρούν τους όρους της προκήρυξης.
  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.