Ορεστιάδα: Απολογισμό των πεπραγμένων θα κάνει η δημοτική αρχή

109
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προσκαλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας σε Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο  217 του N. 3463/06 στις 10.07.2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 20:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

Θέμα ημερήσιας διάταξης

1. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018