Συνεδριάζει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, δείτε τα θέματα

758

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 25.02.2019  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (6η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσειs.
 2. Επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Έγκριση σύναψης σύμβασης χορηγίας μεταξύ του Δήμου Αλεξανδρούπολης και της εταιρείας «TRANS ADRIATIC Pipeline AG» (ΤΑΡ) και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 5. Έγκριση Δαπανών για τη διοργάνωση Συνεδρίου με θέμα «Από Οθωμανοί υπήκοοι σε Έλληνες, Βούλγαρους και Τούρκους Πολίτες». (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Έγκριση Δαπανών Αποκριάτικων Εκδηλώσεων έτους 2019. (Εισηγ. κ. Bραχιόλογλου Σ.)
 7. Τροποποίηση των 623/2018 και 678/2018 αποφάσεων των υπ΄αριθμ.36/14-11-2018 & 39/12-12-2018 πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξ/πολης, σχετική με τις επιστροφές χρηματικών ποσών από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για συναίνεση σε εργασίες αμυντικής οργάνωσης της 31 Μ/Κ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ «ΚΑΜΙΑ» σε δημοτική έκταση αγροκτήματος Νίψας.  (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Έγκριση κατάθεσης παγίας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 10. Έγκριση ή µη παραίτησης των εκκαθαριστών της ΑΝΕΤΑ Α.Ε. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 11. Έγκριση ή µη παραίτησης της εταιρείας Κreston Prime Audit ltd ορκωτοί ελεγκτές της ΔΕΠΕΑ ΑΕ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 12. Διαγραφή οφειλής από Βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους, λόγω λανθασμένης εγγραφής παραβάσεων Κ.Ο.Κ. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 13. Διαγραφή ποσού ετήσιου τέλους για χρήση κοινόχρηστου χώρου, Ν. 4257/2014 και Α.Δ.Σ. 789/2014, λόγω εξόφλησης. (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 14. Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Περίφραξη γηπέδου Παλαγίας». (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 15. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της “Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης”(ΤΙΕΔΑ). (Εισηγ. κ. Αρβανιτίδης Τ.)
 16. Κατάλογος νέων εκπαιδευτών Κέντρου Διά Βίου Μάθησης. (Εισηγ. κ. Τριανταφυλλοπούλου Αλ.)
 17. Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, κ. Φαλέκα Ιωάννη από 14 έως 17 Φεβρουαρίου στην Αθήνα. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος του Δ.Σ.)