Έβρος: Επείγουσα έκκληση για αιμοπετάλια από κοριτσάκι

3882

Άμεση ανάγκη για αιμοπετάλια ομάδας αίματος Β+ στο όνομα Αντωνούδη Σοφία του Λάμπρου που βρίσκεται στην εντατική του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης.

Καλούνται όλοι όσοι έχουν την συγκεκριμένη ομάδα να βοηθήσουν.

Με μια απλή εξέταση στα νοσοκομεία Διδυμοτείχου ή Αλεξανδρούπολης ή σε οποιοδήποτε κοντινό σας νοσοκομείο μπορείτε να δείτε αν είστε συμβατός δότης και στην συνέχεια να γίνεται δότης αιμοπεταλίων στο όνομα: Αντωνούδη Σοφία του Λάμπρου.