Το Επιμελητήριο Έβρου ανησυχεί για την αύξηση του κατώτατου μισθού

969

Η εξαγγελθείσα από την κυβέρνηση αύξηση του κατώτατου μισθού, μόνο ανησυχία και αβεβαιότητα μπορεί να προκαλέσει στην αγορά και την πραγματική οικονομία παρά ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.

Οι μικρές και μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που διανύουν ήδη τον 9ο χρόνο βαθειάς κρίσης καλούνται να αντιμετωπίσουν ακόμη ένα ύφαλο που τίθεται από την κεντρική διοίκηση.

Πιο συγκεκριμένα ο επιχειρηματικός κόσμος του Έβρου έχει εύλογα ερωτήματα που συνοψίζονται στα παρακάτω:
α.Για ποιο λόγο ο κατώτατος μισθός καθορίζεται από την κυβέρνηση και δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (εργοδότες-εργαζόμενοι) όπως σε κάθε Δυτική οικονομία και σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες των δύο μερών;
β.Γιατί δεν δίνονται παράλληλα κίνητρα όπως η μείωση των εργοδοτικών εισφορών και της φορολογίας, ώστε οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν ευκολότερα σε αυτήν την νέα υποχρέωση;

Ειδικές τιμές για ένστολους !!!

γ.Έχει γίνει κάποια μελέτη από την κυβέρνηση σχετικά με το ποσοστό αύξησης της ανασφάλιστης εργασίας ή των ελαστικών μορφών εργασίας σε περίπτωση αύξησης του κατώτατου μισθού.
δ.Τέλος, αποτελεί για τους κυβερνώντες αντικείμενο προβληματισμού η διαφορά των μισθών ανάμεσα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα; Η κοινωνική συνοχή απασχολεί την κυβέρνηση ή είναι θέμα ήσσονος σημασίας για αυτή. Για παράδειγμα ένας πρωτοδιόριστος πτυχιούχος πανεπιστημίου στο δημόσιο λαμβάνει 1080 € ενώ ο αντίστοιχος του ιδιωτικού τομέα 650€ μετά την αναγγελθείσα αύξηση!

Η θέση του Επιμελητηρίου Έβρου είναι ότι εξαγγελίες που αφορούν των βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων, πρέπει να χρήζουν ιδιαίτερης μελέτης και διαλόγου και να μην αποτελούν αντικείμενα προεκλογικής εκμετάλλευσης και μικροκομματικών συμφερόντων.

Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της επιχειρηματικής κοινότητας και τη προσέλκυση επενδύσεων, στην εφαρμογή πολιτικών απασχόλησης για τις περιφέρειες που καταγράφονται τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας και τέλος στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΈΒΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΨΙΔΗΣ