Πραγματοποιήθηκε η μετονομασία της οδού “Ορφέως” στις Φέρες

1758

Σε μια σεμνή τελετή πραγματοποιήθηκε σήμερα στις Φέρες η μετονομασία της οδού “Ορφέως” σε “Μινωτάκη” ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στον ταγματάρχη Μινωτάκη για τη συμβολή του στις ενέργειες παραχώρηση νησίδας του Δέλτα στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στην κοινότητα Φερών, η οποία ουσιαστικά προσέφερε καλλιεργήσιμες εκτάσεις στην περιοχή καθώς και βοσκοτόπια.