Ένα απρόσμενο δώρο δέχτηκαν οι μαθητές του δημοτικού σχολείου του Πέπλου

1795

Γραφική ύλη και υλικά υποστήριξης των σαράντα πέντε μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Πέπλου παραδόθηκαν την 2-9-2018 στον Αντιδήμαρχο Φερών κ. Γκότση Νικόλαο από τον Αντισυνταγματάρχη  κ. Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη που υπηρετεί σε στρατιωτικό σχηματισμό στη Γερμανία και παράλληλα είναι Γενικός Γραμματέας των ΑΧΕΠΑΝΣ, παράρτημα «Α611 ΛΟΥΚΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΙΛΛΕΡ».

Τα υλικά μετά από συνεννόηση με τη Διευθύντρια του Δημ. Σχολείου Πέπλου θα παραδοθούν στους μαθητές με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.