Άτομα μπήκαν στο εργοτάξιο του αγωγού ΤΑΡ για να διακόψουν τις εργασίες

1134

Την περασμένη Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, περίπου στις 09:30, ομάδα μη εξουσιοδοτημένων ατόμων εισήλθε στη Ζώνη Εργασίας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) στη θέση «Καρυδιές» στον κάμπο των Φιλίππων, και παρεμπόδισε τις εργασίες που διεξάγονταν στην περιοχή με μηχανικά μέσα, καθιστώντας για λόγους ασφαλείας ανέφικτη τη συνέχιση των εργασιών στο σημείο.

Σημειώνεται ότι οι χειρωνακτικές αρχαιολογικές εργασίες σε παρακείμενα γεωτεμάχια συνεχίστηκαν κανονικά.

Οι εργασίες που πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό υπό την συνεχή επίβλεψη του επιστημονικού προσωπικού της τοπικής Εφορείας Αρχαιοτήτων, γίνονται με μηχανικά μέσα, εφόσον οι δοκιμαστικές τομές που είχαν προηγηθεί κατέστησαν ασφαλή τη συγκεκριμένη μέθοδο απομάκρυνσης της φυτικής γης. Πρόκειται για την ίδια διαδικασία που έχει εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα 540χλμ του υπό κατασκευή ελληνικού τμήματος του αγωγού, όπως άλλωστε αυτή ορίζεται και στο υπογεγραμμένο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και ΤΑP.

Οι εργασίες του ΤΑΡ καθ΄ όλη τη διαδρομή του στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της συγκεκριμένης περιοχής, πραγματοποιούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία, τις συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας του Έργου, καθώς και τις σχετικές άδειες που έχει λάβει – ιδίως την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (2014), τις Πράξεις και την Άδεια Εγκατάστασης (2016). Ταυτόχρονα, η εργολήπτρια εταιρεία του ΤΑΡ διαθέτει όλες τις επιμέρους άδειες και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα από τις αρμόδιες αρχές, έχοντας μάλιστα θέσει στη διάθεση του Δήμου Καβάλας σχετικό φάκελο.

Ο TAP σέβεται το δικαίωμα κάθε πολίτη να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του, αρκεί να εντάσσεται στο πλαίσιο της νομιμότητας, και καλεί όλους να σεβαστούν το νόμιμο δικαίωμα διέλευσης του αγωγού που έχει εξασφαλιστεί από την ελληνική πολιτεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες της, κι έχει επικυρωθεί από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας.

Δελτίο Τύπου ΤΑΡ