Προχωρά το νέο ξενοδοχείο στην Αλεξανδρούπολη

2198

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ενέκρινε την παραχώρηση κατά χρήση στην Α.Μ.Κ.Ε. “ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΚΑΛΙΑ” έκτασης 6.319 τ.μ. του  αγροκτήματος Λουτρού για τη δημιουργία ξενοδοχειακής μονάδας.

Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης του ακινήτου ορίζεται σε 25 έτη με δυνατότητα παράτασης μέχρι για άλλα 5 έτη και η εγκατάσταση σε αυτό θα γίνει με μέριμνα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής–τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού -Αναδασμού της Π.Ε. ΄Εβρου.