Τώρα: Έπεσαν δέντρα στο Τυχερό από δυνατό μπουρίνι

1725

Το δυνατό μπουρίνι που πλήττει αυτή την ώρα την περιοχή του Τυχερού, δημιούργησε πολλά προβλήματα στους κατοίκους. Ο δυνατός αέρας είχε σαν αποτέλεσμα την πτώση δέντρων αλλά πολλών κλαδιών.