Αλλαγές στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια στην Αλεξανδρούπολη

1079

Αλλάζουν οι ώρες έναρξης των αθλητικών εκδηλώσεων:

α. Στις 12.5 από 16:00 μεταφέρονται στις 09.30,

β. Στις 19.5 από τις 17:00 μεταφέρονται στις 09:15 εως 13:00 & από 14:30 εως 20:45,

Επίσης αλλάζει η ώρα των βραβείων πολιτισμού στις 20.5 και από 20:00 μεταφέρεται στις 19:00.