Νέες στολές για την Φιλαρμονική Φερών

1174

Παραλήφθηκαν και παραδόθηκαν οι τριάντα δύο (32) νέες στολές για τη Φιλαρμονική Φερών «ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ» κόστους 9.600 €.

Οι νέες στολές αντικαθιστούν τις παλιές που κατασκευάστηκαν με την ίδρυση της Φιλαρμονικής Φερών το 1990.

Σκοπός μας είναι η αρτιότερη εμφάνιση της Φιλαρμονικής  Φερών «ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», αφού οι παλιές στολές είχαν κάνει τον κύκλο τους.