Ορεστιάδα: Πως θα πάρουν τις επιχορηγήσεις τους οι αθλητικοί σύλλογοι

1222

Προκειμένου οι Αθλητικοί Σύλλογοι να λάβουν την επιχορήγηση του οικ. έτους 2018 από τον Δήμο Ορεστιάδας, σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 72/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας πρέπει να καταθέσουν τα εξής παρακάτω δικαιολογητικά έως και 30/09/2018:

 1. Γραμμάτιο είσπραξης (πρωτότυπο)
 2. Καταστατικό Συλλόγου (φωτοτυπία) με σφραγίδα συλλόγου
 3. Πιστοποιητικό πρόσφατο εγγραφής του Συλλόγου από το Πρωτοδικείο (πρωτότυπο)
 4. Πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. με κατανομή αξιωμάτων του Συλλόγου (Γνήσιο)
 5. Πρακτικό Δ.Σ. Συλλόγου εξουσιοδότησης προσώπου που θα εισπράξει το χρηματικό ποσό από την τράπεζα (Γνήσιο)
 6. Πρακτικό Δ.Σ. Συλλόγου ότι αποδέχεται την επιχορήγηση του ποσού σύμφωνα με την  72/ 13 -03  -2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορεστιάδας (Γνήσιο).
 7. Πρόγραμμα δράσης Συλλόγου έτους 2018 (να φαίνονται πότε , που, τι δράση και πόσο θα κοστίσει η κάθε δράση)
 8. Προϋπολογισμό ισοσκελισμένο εσόδων-εξόδων έτους 2018 (Προσοχή το χρηματικό υπόλοιπο από τον Απολογισμό , να μεταφέρεται ακριβώς στον προϋπολογισμό επόμενου έτους). Επίσης προσοχή το ποσό που βάζετε ότι θα κοστίσουν οι δράσεις σας να φαίνεται ακριβώς το ίδιο και στον προϋπολογισμό.
 9. Απολογισμό  εσόδων-εξόδων ισοσκελισμένο της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας έτους 2017 (Να φαίνεται και το χρηματικό υπόλοιπο)
 10. Απολογισμό της επιχορήγησης έτους 2017, όπου θα φαίνεται που ακριβώς χρησιμοποιήθηκε η περσινή επιχορήγηση, με φωτοτυπία όλων των αντίστοιχων τιμολογίων, ή αποδείξεων. Προσοχή η επιχορήγηση δεν είναι για λειτουργικές δαπάνες.Οι Σύλλογοι που έχουν λάβει πάνω από 3.000,00 € θα πρέπει να έχουν αναρτήσει τα στοιχεία των δαπανών της επιχορήγησης στην Διαύγεια. Υπεύθυνη δήλωση από Πρόεδρο του Συλλόγου ότι δεν έχουν λάβει επιχορήγηση από άλλο δημόσιο φορέα, ή από ποιους ακριβώς έχουν λάβει μέσα στο έτος 2017, και τι ποσά.
 11. Ισολογισμό Συλλόγου όπου υπάρχει
 12. Φορολογική  ενημερότητα πάνω από 1.500,00€
 13. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ πάνω από 3.000,00 €
 14. Αριθμό λογαριασμού τράπεζας στο όνομα του Συλλόγου απαραίτητο δικαιολογητικό. Σύλλογοι που δεν έχουν αριθμό λογαριασμού τράπεζας δεν δύναται να επιχορηγηθούν.
 15. Αίτημα συλλόγου που κατατέθηκε πρωτότυπο και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Επίσης έκθεση ανάληψης δαπάνης.

         Πληροφορίες στο Λογιστήριο του Δήμου, Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552350333 (κα Ραπτοπούλου Μαρία). Οι Σύλλογοι με επιχορήγηση άνω των 3.000,00 € καλό είναι να έλθουν σε επικοινωνία, για περαιτέρω διευκρινήσεις ενεργειών που θα απαιτηθούν για την επιχορήγηση του 2018 σχετικά με την ανάρτηση την Διαύγεια, προκειμένου να μην έχουν πρόβλημα στην λήψη επιχορήγησης τους.