Ζεστό χρήμα υπόσχονται για τους αγρότες οι προκυρήξεις που έρχονται (λίστα)

1618

Πολλά προγράμματα για «ζεστό χρήμα» στους αγρότες ετοιμάζονται την επόμενη περίοδο καθώς υπάρχει πρόοδος με ωριμότητα πολλών μέτρων, οπότε στους αμέσως επόμενους μήνες θα έχουμε προκηρύξεις:

· Για την πρόληψη ζημιών από φυσικές καταστροφές και την προστασία της παραγωγής από την κλιματική αλλαγή. Άμεσα θα προκηρυχθεί το μέτρο για την ενίσχυση επενδύσεων αντιχαλαζικής προστασίας με πόρους της τάξης των 20 εκ. €,.
· Η προκήρυξη του μέτρου που αφορά στις δημόσιες επενδύσεις νερών με προϋπολογισμό περίπου 300 εκ. €. Η προετοιμασία με την κατάθεση των αιτημάτων από τις Περιφέρειες είχε ξεκινήσει αλλά ήταν σε αναμονή η εκπλήρωση των αιρεσιμοτήτων, θέμα το οποίο έκλεισε στο τέλος του περασμένου χρόνου.
· Το μέτρο της συμβουλευτικής υποστήριξης των παραγωγών, από γεωπόνους και κτηνιάτρους ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη τεχνική και επιστημονική στήριξη των παραγωγών στο χωράφι και το στάβλο αντίστοιχα και να ενισχυθεί κατ΄ επέκταση η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα ύψους 125 εκατ. €.
· Το μέτρο της συνεργασίας για την προώθηση της καινοτομίας στο πρωτογενή τομέα, μέσω συμπράξεων/επιχειρησιακών ομάδων συλλογικών παραγωγικών σχημάτων με επιστημονικούς φορείς και φορείς της αγοράς, αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το εγχώριο επιστημονικό δυναμικό καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης γεωργικής έρευνας με προϋπολογισμό 70 εκατ. €
· Η δράση των ευρυζωνικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου (λευκές περιοχές) με πόρους 36 εκατ. €.
· Η δράση για την επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων για τους δικαιούχους του μέτρου των νέων αγροτών που εντάξαμε το 2017. Περιμένουμε την ένταξη και των επιλαχόντων και στη συνέχεια εκδίδεται η πρόσκληση με προϋπολογισμό 12 εκατ. €.
· Σημαντικός βαθμός ετοιμότητας υπάρχει και για το Μέτρο της ενίσχυσης των συστημάτων ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων ύψους 30 εκατ. €.
· Η 2η πρόσκληση για τους νέους γεωργούς στις 5 Περιφέρειες που με την 1η πρόσκληση δεν εξάντλησαν τον προϋπολογισμό τους με πόρους της τάξης των 25 εκατ. €
· Η πρόσκληση για τη βιολογική κτηνοτροφία άμεσα και στη συνέχεια η 2η για τη βιολογική γεωργία συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. €.
· Το υπουργείο συνεχίζει και με την προκήρυξη άλλων, σημαντικών για το περιβάλλον και τη γεωργία, γεωργοπεριβαλλοντικών δράσεων όπως η προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας με 4,5 εκατ. €, η προστασία του παραδοσιακού ελαιώνα της Άμφισσας με 7 εκατ. €, οι σπάνιες φυλές με 25 εκατ. €, η εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες με 15 εκατ. €, η 2η πρόσκληση για τη φιλική προς το περιβάλλον καταπολέμηση εντομολογικών εχθρών των καλλιεργειών (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) με 15 εκατ. €.
· Τέλος, οι προκηρύξεις των δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο πλαίσιο των τοπικών προγραμμάτων (LEADER) όπου το υπουργείο έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες και αναμένεται η πρωτοβουλία των Ομάδων Τοπικής Δράσης. Για το σκοπό αυτό έχουν διατεθεί για 50 Τοπικά Προγράμματα 304 εκατ. €.

Πηγή