Πόσες Ελλάδες…. κόσμος, διανυκτέρευσε στην Ελλάδα σε τουριστικά καταλύματα το 2017

1100

O αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα, το έτος 2017, αναμένεται να ξεπεράσει τα 106 εκατομμύρια, αυξημένος κατά 4,8% σε σχέση με το 2016, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat.

Το 80% αυτών των διανυκτερεύσεων (ή σε απόλυτους αριθμούς 85,7 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις) έγιναν από μη κατοίκους της ΕΕ, αυξημένες κατά 7,1% σε σχέση με το 2016. Αντίθετα, οι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα στην Ελλάδα από κατοίκους άλλων ευρωπαϊκών κρατών παρουσίασε μείωση (-3,4%) σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Συνολικά, το 2017, ο αριθμός των διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,2 δισ., αυξημένος κατά 5,1% σε σύγκριση με το 2016.

Στην πρώτη θέση έρχεται η Ισπανία με 471 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, (+ 3,6% σε σύγκριση με το 2016) και ακολουθεί η Γαλλία με 431 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις, (+6,6%), η Ιταλία με 425 διανυκτερεύσεις (+5,4%) και η Γερμανία με 400 διανυκτερεύσεις (+2,7%).

Η μεγαλύτερη αύξηση σε διανυκτερεύσεις παρατηρήθηκε στη Λετονία (+12%), τη Σλοβενία (+11,3%) και την Κροατία (+10,6%). Αντίθετα, μείωση σημειώθηκε μόνο στο Λουξεμβούργο (-1%).

Σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τις διανυκτερεύσεις από μη κατοίκους της ΕΕ σε ευρωπαϊκά τουριστικά καταλύματα (49% του συνόλου το 2017) σημειώθηκε μεγαλύτερη αύξηση (+ 6,9%) μεταξύ 2016 και 2017 από ότι στις διανυκτερεύσεις από τους κατοίκους των ευρωπαϊκών χωρών (+ 3,5%).

Σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση στον αρθμό των διανυκτερεύσεων από μη κατοίκους της ΕΕ, εκτός από το Λουξεμβούργο, το οποίο κατέγραψε μείωση 0,6%. Η Ισπανία βρέθηκε στην πρώτη θέση με 307 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από μη κατοίκους της ΕΕ, ή 19% του συνόλου.

Πηγή