Συνεδριάζει το Δ.Σ του Δήμου Αλεξανδρούπολης

1146

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις  15/01/2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου Αλεξανδρούπολης σε Τακτική Συνεδρίαση (1η), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  για τα παρακάτω θέματα:

 

 1. Αιτήσεις-Ενημερώσεις
 2. Ψήφισμα στο θέμα της ονομασίας του κράτους FYROM (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 3. Ονοματοδοσία Δημοτικού Κολυμβητηρίου Αλεξανδρούπολης ως ¨Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης¨ (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 4. Αποδοχή Παραίτησης Προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης ( Δ.Ε.Υ.Α.Α )και ορισμός νέου (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
 5. Αίτηση για έγκριση επέμβασης σε δημόσια δασική έκταση στην οποία είναι κατασκευασμένο το ποδοσφαιρικό γήπεδο του οικισμού Μάκρης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 6. Ανανέωση συνδρομών Εφημερίδων – Περιοδικών και Ηλεκτρονικές Βάσεις Ενημέρωσης(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 7. Έγκριση Δαπανών Δημοσίων Σχέσεων(Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 8. Έγκριση συγκρότησης των Επιτροπών Προμηθειών και Υπηρεσιών για το 2018 ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 9. Ορισμός μελών επιτροπής με τους αναπληρωτές τους, για τη διενέργεια δημοπρασιών για εκποιήσεις και εκμισθώσεις του Δήμου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81 (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 10. Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μουσικών με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (Εισηγ. κ. Παντελίδης Γ.)
 11. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Κατασκευή Γηπέδου Τένις στο Κέντρο Νεότητας» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου «Συντήρηση Δημαρχιακού Κτιρίου Φερών» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 13. Έγκριση νομιμότητας απόφασης αποχαρακτηρισμού απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης ακινήτου του Δήμου (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 14. Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας των Υλικών για το έργο «Συντήρηση Τεχνικών Έργων και Κατασκευή Εξωτερικών Οστεοφυλακίων Β΄Κοιμητηρίου» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 15. Έγκριση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών για το έργο «Ανάπλαση πλατείας στον Οικισμό Άβαντα» (Εισηγ. κ. Κουκουράβας Γ.)
 16. Μεταβίβαση κατά κυριότητα των με αριθ. κυκλοφ. ΚΗΙ 4006, ΚΗΙ 4013, ΚΗΙ 4018 οχημάτων, στο ΝΠΔΔ, Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας , Αλληλεγγύης, Παιδείας και Περιβάλλοντος «ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ» του Δήμου μας (Εισηγ. κ. Ζιώγας Χ.)
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη ματαίωσης δημοσίων συμβάσεων της προμήθειας Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD): είδη ένδυσης, είδη υπόδησης και σχολικά είδη (Εισηγ. κ. Τσιαούση)
 18. Aπολογισμός Δραστηριοτήτων Kέντρου Διά Βίου Μάθησης έτους 2017(Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 19. Κατάλογος νέων εκπαιδευτών Κέντρου διά Βίου Μάθησης (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 20. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών του κ. Δημάρχου , στην Αθήνα, στις 03-01-2018 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)
 21. Έγκριση μετακίνησης του Αντιδημάρχου Δ. Ε. Φερών και Πρωτογενούς Τομέα κ. Γκότση Νικόλαου, στην Αθήνα, από 21-01-2018 έως 22-01-2018 (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)