Ξεκινούν οι άδειες για τα καζάνια απόσταξης τσίπουρου

13530

Τις αιτήσεις τους στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης από την 1η Οκτωβρίου, με την επίσημη έναρξη της αποστακτικής περιόδου, μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές που θέλουν να κάνουν απόσταξη.

Με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, οι αμπελουργοί παίρνουν την έγκριση από τη Διεύθυνση Γεωργίας και πηγαίνουν στο Τελωνείο, όπου πληρώνουν τον ανάλογο φόρο προκειμένου να βγάλουν την άδεια απόσταξης.

Στην περίπτωση που ο αμπελουργός δεν έχει δικό του άμβικα, στα δικαιολογητικά πρέπει να περιλαμβάνεται και η άδεια κατοχής του ιδιοκτήτη, προκειμένου να εγκριθεί η αίτησή του. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Ηρακλείου, Στάθη Φραγκιαδάκη, «το 24ωρο βγάζεις 170 κιλά τσίπουρου ή τσικουδιάς κατά μέσο όρο. Ανάλογα με την απόδοση που περιμένεις, από τις ποσότητες που έχεις, βγαίνει άδεια για 12, 24 ή μάξιμουμ 48 ώρες. Ο δε φόρος που πληρώνεις στο Τελωνείο ανέρχεται στα 0,59 ευρώ το λίτρο».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παραδοσιακών Αποσταγματοποιών

Τσικουδιάς Ηρακλείου, Στάθης Φραγκιαδάκης.

 

Με την επίσημη έναρξη της αποστακτικής περιόδου από 1 Οκτωβρίου ως και 30 Νοεμβρίου, οι αμπελοκαλλιεργητές που επιθυμούν να πάρουν βεβαίωση αμπελοκαλλιεργητή (για την έκδοση άδειας απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου), βάση του άρθρου 7, παρ. 3/ε του Ν.2969/2001 (ΦΕΚ 281Α’/18-12-2001), ώστε να μπορέσουν να αποστάξουν τα στέμφυλα τους, θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους  στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων που ανήκουν. Με την αίτηση οι ενδιαφερόμενοι αμπελοκαλλιεργητές πρέπει  να προσκομίσουν και τα απαραίτητα παρακάτω έγγραφα:

1)Αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού, όπως:

α) Άδεια Αμπελουργικού Μητρώου ή

β) Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ή δήλωση ΟΣΔΕ ) στην οποία εμφανίζεται το αμπέλι

γ) Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την κατοχή του αμπελιού.

2) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

3) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

Να σημειωθεί ότι για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση χωρίς φυσική παρουσία του ενδιαφερομένου θα γίνεται μόνο με εξουσιοδότηση  υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των αποσταγματοποιών, τον χρόνο στη χώρα μας ενεργοποιούνται 10.000 με 12.000 άδειες. Ωστόσο, όπως αναφέρει ο κ. Φραγκιαδάκης, «άδειες καινούριες δεν βγαίνουν, μεταβιβάζονται όμως οι παλιές, αφού το κόστος τους είναι αρκετά υψηλό αν υπολογίσουμε ότι η εγκατάσταση μιας καινούργιας μονάδας μπορεί να φτάσεις και τα 25.000 με 30.000 ευρώ».

 

Τι ορίζει η απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση, για τους μικρούς αποσταγματοποιούς (τους λεγόμενους διήμερους) ισχύουν τα εξής:

1. Οι αμπελοκαλλιεργητές επιτρέπεται να αποστάζουν τις πρώτες ύλες της παραγωγής τους, με απλούς χάλκινους άμβικες χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων ή με πήλινους άμβικες χωρητικότητας μέχρι 40 λίτρων, μέσα σε ένα δίμηνο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη χρονική περίοδο από 1ης Αυγούστου κάθε έτους έως 31 Ιουλίου του επομένου, για κάθε δήμο ή δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα από τον Προϊστάμενο της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας.

2. Οι πρώτες ύλες που επιτρέπονται να αποστάζουν οι εν λόγω παραγωγοί είναι στέμφυλα, μούρα, κούμαρα, κράνα, ζίζιφα και υπολείμματα μέλιτος. Στέμφυλα, κατά την έννοια του νόμου αυτού, είναι τα προερχόμενα από κανονική και επιμελημένη έκθλιψη των σταφυλιών, η απόδοση των οποίων σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη δεν υπερβαίνει τα 7,5 λίτρα ανά 100 χιλιόγραμμα καθαρών στεμφύλων κατ’ ανώτατο όριο.

3. Για την απόσταξη απαιτείται άδεια από το Τελωνείο στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου είναι εγκατεστημένος ο άμβικας όπου θα διενεργηθεί η απόσταξη. Η χρονική διάρκεια αυτής δεν μπορεί να υπερβεί για κάθε παραγωγό τα οκτώ 24ωρα, συνεχή ή χωρισμένα, κατ’ ανώτατο όριο και συναρτάται με την ποσότητα των πρώτων υλών που προορίζονται για απόσταξη. Δικαίωμα άδειας απόσταξης αποκτούν αποκλειστικά οι παραγωγοί των επιτρεπόμενων πρώτων υλών και σε άμβικα που είναι εγκατεστημένος μέσα στα όρια του δήμου που έχουν παραχθεί οι πρώτες ύλες ή σε όμορο δήμο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται με άδεια του Τελωνείου, στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου έχουν παραχθεί οι πρώτες ύλες, να μεταφερθούν αυτές προς απόσταξη σε άμβικα που είναι εγκατεστημένος και σε άλλον πλην των ανωτέρω δήμο, αποκλειστικά στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος απόσταξης παραγωγός είναι κάτοχος του άμβικα αυτού.

Για την έκδοση άδειας απόσταξης απαιτείται η υποβολή στο αρμόδιο Τελωνείο σχετικής δήλωσης που θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:

α) Το όνομα και επώνυμο του παραγωγού.

β) Το όνομα και επώνυμο του κατόχου του άμβικα, τον Αριθμό Γενικού Μητρώου του άμβικα, τη χωρητικότητά του σε λίτρα, καθώς και τον αριθμό και χρονολογία της άδειας κατοχής του.

γ) Το δήμο, δημοτικό διαμέρισμα ή κοινότητα και τη θέση όπου πρόκειται να λειτουργήσει ο άμβικας.

δ) Το είδος και την ποσότητα των προς απόσταξη πρώτων υλών και την ποσότητα έτοιμου προϊόντος που αναμένεται να παραχθεί.

ε) Το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του άμβικα σε 24ωρα και την ημέρα που ζητείται η αποσφράγισή του.

Επίσης απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Γεωργίας για την ιδιότητα του παραγωγού, τη θέση και την έκταση του κτήματος, καθώς και την ποσότητα των πρώτων υλών που παρήχθησαν. Αν είναι αδύνατη η προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής, τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να βεβαιώνονται από τον οικείο δήμο ή κοινότητα. Σε κάθε άμβικα χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων μπορεί να αποστάζει εκτός από τον κάτοχό του και οποιοσδήποτε άλλος δικαιούχος απόσταξης παραγωγός.

4. Απαγορεύεται η εργασία συγχρόνως με περισσότερους από έναν άμβικες τόσο από τον δικαιούχο απόσταξης παραγωγό, όσο και από τον κάτοχο του άμβικα σε περίπτωση που αυτός κατέχει περισσότερους από έναν.

5. Απαγορεύεται η λειτουργία περισσότερων από έναν αμβίκων χωρητικότητας μέχρι 130 λίτρων στον ίδιο χώρο χωρίς ειδική άδεια του αρμόδιου Τελωνείου. Επίσης απαγορεύεται η λειτουργία των εν λόγω αμβίκων σε χώρους όπου έχουν εναποτεθεί οίνοι.

6. Απαγορεύεται στους εν λόγω παραγωγούς να λειτουργούν παράλληλα ως οινοπνευματοποιοί Α’ και Β’ Κατηγορίας, νεφτοποιοί, αποσταγματοποιοί και ποτοποιοί ή να εργάζονται στους ίδιους χώρους με τους επιτηδευματίες αυτούς.

7. Οι άμβικες κάτω των 130 λίτρων είναι διαρκώς σφραγισμένοι και αποσφραγίζονται από την αρμόδια αρχή μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια απόσταξης.

8. Η διάθεση στην κατανάλωση του παραγόμενου έτοιμου προϊόντος πραγματοποιείται από τους ίδιους τους παραγωγούς ή από τους αγοραστές με τα φορολογικά στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, χύμα, σε γυάλινα δοχεία χωρίς οποιασδήποτε μορφής τυποποίηση. Αν ο ίδιος ο παραγωγός διακινεί το προϊόν, αυτό συνοδεύεται από αντίγραφο της άδειας απόσταξης και του αποδεικτικού είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.

9. Απαγορεύεται η διάθεση του προϊόντος των μικρών αποσταγματοποιών (διημέρων) σε ποτοποιούς, αποσταγματοποιούς και οινοπνευματοποιούς Α’ Κατηγορίας.

10.Επιτρέπεται κατόπιν ειδικής άδειας από το αρμόδιο Τελωνείο, η κατασκευή ειδικής θυρίδας (πορτέλλο) στο λέβητα για το άδειασμα των υπολειμμάτων της απόσταξης, χωρίς οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στα λοιπά μέρη του άμβικα, με τρόπο ώστε να διαφυλάσσεται ο παραδοσιακός χαρακτήρας του. Αντί της μετασκευής αυτής επιτρέπεται, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, η χρησιμοποίηση ειδικής ανυψωτικής συσκευής (παλάγκο) για την ανύψωση και ανατροπή του λέβητα για το άδειασμα των υπολειμμάτων της απόσταξης.

 

Άρθρο 8

Διάθεση – Διακίνηση αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης

1. Η πώληση της καθαρής αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, των αποσταγμάτων και των προϊόντων απόσταξης επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από τους επιτηδευματίες που τα παράγουν ή τα παραλαμβάνουν από Κράτος – Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα εισάγουν από τρίτες χώρες, αποκλειστικά σε:

α) ποτοποιούς οι οποίοι διαθέτουν την προβλεπόμενη, από το άρθρο 6 του νόμου αυτού, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

β) οινοποιούς για ανάμειξη με οίνους ή γλεύκη, εφόσον τα ανωτέρω προϊόντα είναι αμπελοοινικής προέλευσης,

γ) βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

Η καθαρή αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης επιτρέπεται να διατίθεται επίσης σε φαρμακοποιούς που διαθέτουν άδεια εμφιάλωσης καθαρής αιθυλικής αλκοόλης, σε νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς και σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς και υπηρεσίες για ερευνητικούς σκοπούς.

2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου Τελωνείου, η μεταπώληση των εν λόγω προϊόντων από τα παραπάνω πρόσωπα σε περίπτωση αιτιολογημένης αδυναμίας χρησιμοποίησής τους.

 

Βρείτε εδώ τη σχετιή απόφαση: Νόμος για την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.pdf

agronews.gr