Για του Ευαγγελισμού πάει η ενίσχυση στο βαμβάκι

1185

Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων στα στοιχεία για τις παραδόσεις βάµβακος του 2016 από τους παραγωγούς στα εκκοκκιστήρια, που πραγµατοποιούν αυτό το διάστημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειµένου να γίνει αντιπαραβολή της παραγωγής, µε τα δηλωµένα προς καλλιέργεια στρέµµατα ώστε να καθοριστεί η τιµή της ειδικής ενίσχυσης, αναμένεται να γίνει η πληρωμή του εν λόγω καθεστώτος.

Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, η επιλέξιµη έκταση θα κυµανθεί λίγο κάτω από τα 2,5 εκατ. στρέµµατα, µε την τιµή για τη συνδεδεµένη βάµβακος να υπολογίζεται κοντά στα 72 ευρώ το στρέµµα, για να αποφευχθεί η πιθανότητα να µείνουν κονδύλια αναξιοποίητα. Άλλωστε, η όλη διαδικασία πήγε λίγο πίσω, λόγω της δεκαήµερης παράτασης (µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου), που δόθηκε στους παραγωγούς για να παραδώσουν το σύσπορο βαµβάκι τους στα εκκοκκιστήρια προκειµένου να είναι δικαιούχοι της συνδεδεµένης ενίσχυσης του 2016.

Αυτό σηµαίνει ότι η πληρωµή των βαµβακοπαραγωγών υπολογίζεται το νωρίτερο το δεύτερο δεκαήµερο του Μαρτίου, µε πιο πιθανή ηµεροµηνία να θεωρείται η Παρασκευή πριν την εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου.

agronews.gr