Βελτίωση υγρού λιβαδιού στο Δέλτα του Έβρου

1220
Στο πλαίσιο του προγράμματος “Wet meadows and pastures” που χρηματοδοτείται από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς Euronatur και Ciconia, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου υλοποιεί το έργο «Βελτίωση υγρού λιβαδιού στην περιοχή Μαυράκανθος του Δέλτα Έβρου».

Το πρόγραμμα “Wet meadows and pastures” έχει ως στόχο την ενίσχυση των Ευρωπαϊκών Χωριών Πελαργών και των εταίρων τους στην υλοποίηση έργων που αφορούν στην βελτίωση κι αποκατάσταση ενδιαιτημάτων πελαργών, όπως είναι τα υγρά λιβάδια κι οι βοσκότοποι.
Καθώς ο οικισμός του Πόρου στις Φέρες ανακηρύχθηκε ως το Ευρωπαϊκό Χωριό Πελαργών 2016, ο Φορέας Διαχείρισης κατέθεσε αίτηση στο παραπάνω πρόγραμμα για χρηματοδότηση του έργου δημιουργίας υγρού λιβαδιού στην περιοχή Μαυράκανθος του Δέλτα Έβρου, η οποία και έγινε δεκτή. Ο κύριος σκοπός του έργου είναι η αναχαίτιση επέκτασης των καλαμιών και αρμυρικιών και η δημιουργία υγρού λιβαδιού στην περιοχή, έτσι ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλο ενδιαίτημα για τον Λευκοπελαργό.
Οι κυριότερες δράσεις που περιλαμβάνει το έργο είναι το κόψιμο καλαμιών, η μείωση της κόμης αρμυρικιών, το καθάρισμα των αρδευτικών καναλιών, το πλημμύρισμα συγκεκριμένης έκτασης και η βόσκηση βλάστησης από αγροτικά ζώα.
Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2016 και θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2018.

Wet meadow improvement in Evros Delta

The Evros Delta Management Body, in the context of the “Wet meadows and pastures” program that is financed by Euronatur and Ciconia organizations, is implementing the “Wet meadow improvement project in Mavrakanthos, Evros Delta”.
The “Wet meadows and pastures” program has as a target to support the European Stork Villages and their partners, to realize actions that are related with the improvement and restoration of stork habitats (meadows and pastures).
As Poros village was announced as European Stork Village 2016, the Evros Delta Management Body applied to the project and received a grant in order to improve the wet meadow in the area “Mavrakanthos” at the eastern part of the delta. The proposal was accepted and the project has as a main target to reduce the reed and Tamarisk expansion in the area, in order to create better foraging conditions for the White Stork.
The main actions of the project include reedbed cuttings, Tamarisk pruning, cleaning of the canals, floodings and grazing.
The project started in July 2016 and will be completed in February 2018.

Βελτίωση υγρού λιβαδιού στο Δέλτα του Έβρου