Ο ρόλος και η προσφορά μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης σε προστατευμένες περιοχές και Εθνικά Πάρκα

477
Το Σάββατο 6 Ιουλίου υποδεχτήκαμε τους φοιτητές του μεταπτυχιακού τμήματος ΠΜΣ “Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση” του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε αλλά και να συζητήσουμε για:
Το ρόλο και την προσφορά μιας περιβαλλοντικής οργάνωσης σε προστατευμένες περιοχές και Εθνικά Πάρκα.
Τους παράγοντες και τα αίτια που συντέλεσαν στο να ζήσουμε τις περσινές δραματικές στιγμές της πυρκαγιάς του 2023.
Τα μέτρα και τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν ή ήδη υλοποιούνται για την αποκατάσταση της περιοχής.
Πώς θέλουμε και φανταζόμαστε το δάσος στο μέλλον, έχοντας και οι ίδιοι ρόλο ως ενεργοί πολίτες και πώς μπορεί να συνδυαστεί η αποκατάσταση του περιβάλλοντος με την ανασυγκρότηση της τοπικής κοινωνίας.
Από την πλευρά μας, θα θέλαμε να ευχηθούμε στους φοιτητές καλό καλοκαίρι, καλή σταδιοδρομία και ελπίζουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη χρονιά.
Ελένη Κανίδου & Δημήτρης Μιλίκας