Σε ποιους δήμους ανατίθεται το πρόγραμμα κατασκηνώσεων

477

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών για την ανάθεση  της  οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

 

Ειδικότερα για το έτος 2024 η οργάνωση και η λειτουργία των Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος ανατίθεται σε 29  δήμους.

 

 

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών (πλην των ατόμων με αναπηρίες) γίνονται στους δήμους που θα λειτουργήσουν κατασκηνώσεις μέχρι την 14η Ιουνίου 2024.

Το ημερήσιο κόστος σίτισης ανά κατασκηνωτή και προσωπικό στις κατασκηνώσεις, ορίζεται ως εξής:

1 Για τα παιδιά από 6-11 ετών 8,00 ευρώ

 

2 Για τα παιδιά από 12 – 16 ετών 8,50 ευρώ

3 Για τα ηλικιωμένα άτομα 9,00 ευρώ

4 Για τα άτομα με αναπηρίες και τους συνοδούς αυτών 9,00 ευρώ

5 Για τα στελέχη και το προσωπικό 9,00 ευρώ

Για το έτος 2024 ο αριθμός των φιλοξενουμένων ανέρχεται σε 13.595 άτομα, ως ακολούθως:

Α) 7.425 παιδιά

Β) 1.820 ηλικιωμένοι

Γ) 4.350 άτομα με αναπηρίες (παιδιά και ενήλικες).

Ποιες κατασκηνώσεις δεν λειτουργούν

Σύμφωνα με την απόφαση δεν λειτουργούν κατά την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο οι κατασκηνώσεις:

Β’ Ν. Πεντέλης, Πεντέλης, Γαλατά Πόρου, Δ’ Αγίου Ανδρέα, Φιλιππαίων Γρεβενών, Καλλιθέας Δράμας, Ποταμιάς Θάσου, Αγίας Τριάδας Θεσσαλονίκης, Χρυσοπηγής Σερρών, Β’ Πορταριάς Μαγνησίας, Πεύκης Τρικάλων, Πρινίων Σάμου, Α’ Καμ. Βούρλων, Β’ Καμ. Βούρλων, Σκλαβίων Χίου, Μυτιλήνης, Κοκκίνη Χάνι Ηρακλείου Κρήτης και Θέρμου.

Διοίκηση Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων

Κάθε Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση του Κρατικού Προγράμματος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημάρχου, και του οποίου η σύνθεση καθορίζεται ως εξής:

 

– Ένας (1) υπάλληλος του οικείου δήμου.

– Ένας (1) εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ.

– Ένα (1) μέλος που να διακρίνεται για την κοινωνική του δράση και προσφορά, οριζομένων μεταξύ αυτών του προέδρου, του αντιπροέδρου και του οικονομικού συμβούλου.

Αναλυτικά η ΚΥΑ