Πρώτη η Ελλάδα σε πληθωρισμό απληστίας στην Ευρώπη.

608
Κείμενο – Κατερίνα Πάντα
Πρώτη η Ελλάδα σε πληθωρισμό απληστίας στην Ευρώπη.
Πολύ πάνω από τον πληθωρισμό η αύξηση των κερδών των εταιρειών το 2023, ενώ μειώθηκαν οι πραγματικοί μισθοί.
Τη μεγαλύτερη αύξηση πραγματικών κερδών στην Ευρώπη είχαν οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2023, την ώρα που οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα καθηλώθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας που δημοσιεύει ο ανεξάρτητος δημοσιογραφικός οργανισμός Investigate Europe. Τα οποία επιβεβαιώνουν ότι στη χώρα μας το φαινόμενο του λεγόμενου πληθωρισμού απληστίας (greedflation) ήταν εντονότερο από τις άλλες χώρες της Ευρώπης, εξαιτίας της ολιγοπωλιακής διάρθρωσης των αγορών, του ασθενούς ανταγωνισμού και των πλημμελών ελέγχων.
Ηταν κάτι που το καταλαβαίναμε όλοι και χωρίς πίνακες.
Αν αυτό δεν σημαίνει πάνω απ όλα ανίκανο κρατικό έλεγχο η τεχνητό αλληθωρισμό, δεν ξέρω τι άλλο σημαίνει.