Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του 4ου Νυχτερινός Αγώνας Θράκης

723
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα πλαίσια του 4ου Νυχτερινός Αγώνας Θράκης – Thrace Night Run, του Δρομέας Θράκης, όπως κάτωθι:
Απαγόρευση κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων την 13-04-2024 σήμερα (#Σάββατο) από ώρα 16:00 έως ώρα 22:00:
Επί της οδού ΒΑΣΙΛΕΩΣ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΔΟΣ από το χώρο στάθμευσης του σταδίου ΦΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ έως την οδό ΚΥΠΡΟΥ.
Από τις απαγορεύσεις κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης στις προαναφερθείσες οδούς εξαιρούνται τα οχήματα άμεσης ανάγκης καθώς και τα ειδικώς διαπιστευμένα οχήματα της διοργάνωσης του αγώνα, τα οποία θα κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη δημιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια των
αθλητών.
____________________________________
Επιβεβαίωση ανάρτησης πράξης
ΑΔΑ: 9ΦΒ0ΩΨΟ-Ε2Θ
Φορέας έκδοσης: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 85/2024
Θέμα: « Αίτημα του Δρομέα Θράκης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (4ος νυχτερινός αγώνας Θράκης)»
Είδος Πράξης: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Για προβολή της αναρτημένης πράξης: