Βολές Πυροβολικού, στο Πεδίο Ασκήσεων – Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ»

978

Η ΧΙΙ Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού «ΕΒΡΟΥ» ανακοινώνει ότι, την 09 Απριλίου από 07:00 έως 15:00 και από 17:00 έως 23:30 καθώς και 10 – 11 Απρίλιου 2024 από 07:00 έως 23:30,θα πραγματοποιούνται βολές όπλων Πεζικού, καμπύλης και ευθυτενούς τροχιάς και βολές Πυροβολικού, στο Πεδίο Ασκήσεων – Πεδίο Βολής «ΑΕΤΟΣ».

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τα σημεία:
Λατομεία ΜΑΚΡΗΣ
Ύψωμα ΚΑΖΑΝΙΑ
Ύψωμα ΚΟΡΑΚΑΣ
Ερείπια ΑΛΙΚΗΣ
Ύψωμα ΟΥΡΑΝΟΣ

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμων, οχημάτων και ζώων κατά την ώρα των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.