Πτώση για τις ελληνικές εξαγωγές στο πρώτο δίμηνο φέτος (μείωση κατά 11,4%)

699

Σε ό,τι αφορά συνολικά το πρώτο δίμηνο φέτος, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στο ποσό των  7,970,0 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 1,026,5 δισ. ευρώ (11,4%) σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Πτωτική πορεία ακολούθησαν στο πρώτο δίμηνο φέτος οι ελληνικές εξαγωγές και παρουσίασαν μείωση κατά 11,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αν και στον αντίποδα, την ίδια περίοδο ο κλάδος των τροφίμων παρουσίασε θετικό πρόσημο 10,7% στα 122,9 εκατ. ευρώ και των ποτών και καπνών «έτρεξε» κατά 16,3%, στα 29,7 εκατ. ευρώ.

Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το «Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών» (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, με τον φορέα να τα γνωστοποιεί με σχετική του ανακοίνωση.

Οι ελληνικές εξαγωγές το πρώτο δίμηνο φέτος διαμορφώθηκαν σε 7,9 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 518,9 εκατ. ευρώ (-11,6%) συγκριτικά με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ την ίδια περίοδο οι εισαγωγές ανήλθαν σε 251,1 εκατ. ευρώ και καταγράφηκαν αυξημένες σε ποσοστό 3,7%, με αποτέλεσμα της διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος της Ελλάδας κατά 770 εκατ. ευρώ (+34%).

Αναλυτικότερα, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε 3,963,9 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2024, έναντι των 4,482,8 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περσινό μήνα, ενώ αντίθετα οι εισαγωγές ανήλθαν σε 6,997,8 δισ. ευρώ, από  6,746,7 δισ. ευρώ αντίστοιχα. «Με βάση τα ανωτέρω, το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών ήταν ελλειμματικό κατά 3,033,9 δισ. ευρώ», επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΣΕΒΕ.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, σύμφωνα με τον ΣΕΒΕ η μείωση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών τον Φεβρουάριο φέτος ήταν της τάξης του 1,8% ή κατά 54,4 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 2,917,5 δισ. ευρώ, από 2,971,9 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Για τον ίδιο μήνα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 5,200,8 δισ. ευρώ,  από 4,811,7 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2023, με το εμπορικό έλλειμμα να διαμορφώνεται στα 2,283,3 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 443,5 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές στο πρώτο δίμηνο φέτος διαμορφώθηκαν σε 13,584,3 δισ. ευρώ, παρουσίαζοντας μείωση κατά 153 εκατ. ευρώ (-1,1%) και με το εμπορικό έλλειμμα έτσι από 4,741,2 δισ. ευρώ να διαμορφώνεται στα 5,614,3 δισ. ευρώ.

Χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές στο πρώτο δίμηνο φέτος διαμορφώθηκαν σε 5,604,0 δισ. ευρώ (-5,2%), ενώ αντιθέτως οι εισαγωγές ανήλθαν σε 9,854,0 δισ. ευρώ (+2,4%).

Μείωση των εξαγωγών παρουσίασαν οι κλάδοι των πετρελαιοειδών (-21,9%), των λιπών – ελαίων (-48,5%), των πρώτων υλών (-14,8%), των βιομηχανικών (-13,5%) καθώς και αυτός των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων (-7,7%). Σε ό,τι αφορά στους προορισμούς που εξήχθησαν τα ελληνικά προϊόντα, αυτοί είναι τα κράτη-μέλη της ΕΕ (27) που απορρόφησαν το μεγαλύτερο μέρος και συγκεκριμένα το 55,5%, ενώ οι τρίτες χώρες απορρόφησαν το 44,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 66,1% για την ΕΕ (27) και σε 33,9% για τις τρίτες χώρες.

Ελ. Αλ.