25η Μαρτίου | Χρόνια πολλά Ελλάδα

2397

Γιορτάζουν: Ευάγγελος-Ευαγγελία
Σημαντικότατη η σημερινή εθνικό-θρησκευτική γιορτή κι όπως λέει και ο Στρατής Μυριβήλης:

Το «Τη Υπερμάχω» κάθε φορά που ένα μεγάλο γεγονός τρικυμίζει το έθνος και την ψυχή μας, αυθόρμητα ανεβαίνει στα χείλη μας και σμίγει με τους στίχους του ύμνου “Εις την Ελευθερίαν” του Σολωμού.

Χρόνια πολλά Ελλάδα

Χρόνια πολλά Έλληνες