«Θεοδώρεια 2024» στην Ορεστιάδα: Φέτος τιμάται ο Κυπριακός Ελληνισμός

775

Παρασκευή 22 Μαρτίου

07:30 Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων.

18:30 Πολυαρχιερατικός Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας καί ἡ Α΄ Στάσις Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου.

Σάββατο 23 Μαρτίου Ἁγίων Θεοδώρων

07:00 Ὄρθρος καί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία.

10:30 Λιτάνευσις Ἱερῶν Εἰκόνων Ἁγίων Θεοδώρων καί Παναγίας τοῦ Κύκκου – Δεξίωση στό Ἐπισκοπεῖο Ν. Ὀρεστιάδος. Ἐπίδοσις ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ ἀπό την Ἐπιτροπή «100 Χρόνια Ν. Ὀρεστιάδα» στόν Δήμαρχο τῆς πόλης.

18:00 Μεθέορτος Ἑσπερινός καί Παράκλησις εἰς Ἁγίους Θεοδώρους.

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 24 Μαρτίου

07:00 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.

10:00 Λιτάνευσις Ἱερῶν Εἰκόνων.

18:00 Ἑσπερινός ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Δευτέρα 25 Μαρτίου

07:00 Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία – Δοξολογία ἐπί τῇ Έθνικῇ Ἐπετείῳ.

17:30 Μεθέορτος Ἑσπερινός, Παράκλησις εἰς Ὑπεραγία Θεοτόκο.