Βρέθηκε ο ανάδοχος για το μεγάλο έργο της ανακαίνισης του Nοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

1323
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Το ΤΑΙΠΕΔ κατακύρωσε το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 14 εκ ευρώ, στην Ένωση Οικονομικών Φορέων RES INVEST – SOLIS – Ποιες παρεμβάσεις προβλέπονται

Της Κικής Ηπειρώτου

Στην έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (Π.Γ.Ν.) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ», με αναθέτουσα αρχή τη Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ.

Την υλοποίηση του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 14.112.763 εκ ευρώ, που χρηματοδοτείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αναλαμβάνει να υλοποιήσει η Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ RES INVEST – SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Ο ανάδοχος κατέθεσε, στο πλαίσιο του διαγωνισμού, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με ποσοστό μέσης έκπτωσης 9,70 % επί του προϋπολογισμού του έργου.

Τα έργα αναλυτικά

  1. Αντικατάσταση δαπέδων, προϋπολογισμού 3.081.648 ευρώ

2.Αντικατάσταση μόνωσης δωμάτων και Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων κτιρίων, προϋπολογισμού 4.440.000 ευρώ

3.Χρωματισμός εσωτερικών τοιχοποιιών με αντιμικροβιακή βαφή, προϋπολογισμού 1.240.000 ευρώ

4.Ανακατασκευή συστήματος κλιματισμού, εξαερισμού 3 Πτερύγων ΜΕΘ, προϋπολογισμού 450.000ευρώ

5.Συντήρηση οξειδωμένων κλιμάκων πυρασφαλείας, προϋπολογισμού 248.000 ευρώ

6.Έλεγχος συμμόρφωσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων προς τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς, προϋπολογισμού 148.800ευρώ

7.Διαμόρφωση εξωτερικών χώρων (επίστρωση αντιολισθητικού υλικού σε εξωτερικά πεζοδρόμια, μελέτη και στήριξη του τοιχίου αντιστήριξης στο Τεχνητό Νεφρό, ασφαλτοποίηση οδών περιβάλλοντος χώρου), προϋπολογισμού 93.000ευρώ

8.Αναδιαρύθμιση και Ανακατασκευή χώρων ΤΕ, προϋπολογισμού 2.480.000 ευρώ

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω κτιριακές παρεμβάσεις, περιλαμβάνεται κατά προτεραιότητα η Ανακατασκευή του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, προϋπολογισμού 2.480.000 €.

Βρέθηκε ο ανάδοχος για το μεγάλο έργο της ανακαίνισης του Nοσοκομείου Αλεξανδρούπολης