Χορηγήθηκε η διαπίστευση ERASMUS στο 1ο Επαγελματικό Λύκειο Διδυμοτείχου – Ευγένιος Ευγενίδης

3012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό, σας πληροφορούμε ότι στο σχολείο μας, χορηγήθηκε η διαπίστευση ERASMUS!
Η απονομή της διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι το σχολείο μας έχει καταρτίσει 5ετές σχέδιο υψηλής ποιότητας και έχει διασφαλίσει την χρηματοδότηση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας, σε χώρες του εξωτερικού, μαθητών/τριων μας και εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξής του.
Στρατηγικοί μας στόχοι είναι:
(α) η ανάπτυξη των κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μας ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες της τοπικής και ευρύτερης αγοράς εργασίας και
(β) η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών μας στην εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών αλλά και η επικαιροποίηση των επαγγελματικών και επιστημονικών τους γνώσεων και δεξιοτήτων.